Informațiile, opiniile și interpretările legale oferite pe acest site sunt doar pentru informare generală. Aplicarea și impactul legilor pot varia foarte mult în funcție de faptele specifice implicate. Având în vedere natura schimbătoare a legilor, reglementărilor și hotărârilor precum și riscurile inerente pe care le implică comunicarea electronică, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în aspectul informațiilor pe care le găsiţi pe acest site. În consecință, trebuie să se țină seama de faptul că informațiile puse la dispoziție pe acest site nu pot fi folosite și nu ar trebui să fie folosite ca substitute ale consultanţei fiscale sau ale unei consilieri juridice profesionale. Înainte de a lua orice decizie, vă recomandăm să consultați un profesionist din cadrul CRIFE.

Cu tot efortul de a asigura faptul că informațiile conținute pe acest site au fost obținute din surse de încredere, CRIFE şi autorii individuali nu poartă răspunderea  pentru nici o eroare sau omisiune, şi nici pentru  rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații. Toate informațiile de pe acest site vă sunt oferite fără a garanta exhaustivitatea, acuratețea sau caracterul adecvat al acestora, și fără garanția faptului că acestea sunt corespunzătoare unui anumit scop.

CRIFE şi autorii individuali nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru nici o decizie luată sau acţiune iniţiată în baza conţinutului acestui site şi nici pentru daune care rezultă din orice astfel de acţiuni sau decizii. CRIFE nu are control asupra conținutului sau prezentării oricăror materiale de pe internet oferite ca link și nu își asumă responsabilitatea pentru astfel de conținut. CRIFE nu ȋşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea, integralitatea și caracterul actual al materialelor de pe internet oferite ca link.

Textele, imaginile, grafica, secvenţele video și alte materiale de pe acest site sunt protejate de drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală: nici o parte a acestor materiale nu poate fi transmisă terţilor, reprodusă sau prelucrată în alt mod, fără acordul explicit scris al CRIFE.

CRIFE nu oferă nici o garanţie conform căreia serviciile vor fi neîntrerupte sau vor funcționa conform planificării. CRIFE are dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, de a suspenda sau anula permanent serviciile individuale sau totalitatea serviciilor furnizate prin intermediul acestui site.