Societatea noastră oferă servicii de consultanță și elaborează proiecte pentru următoarele programe de finanțare nerambursabilă:

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Proiecte dedicate agriculturii și zonelor rurale:

 1. schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;
 2. managementul resurselor naturale;
 3. dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de Parteneriat.
 4. modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 5. încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri
 6. dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 7. încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 8. promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicate;
 9. încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

Gratuit:

Asigurăm consultanţă gratuită pentru verificarea, analiza eligibilităţii solicitantului.

Mai multe...

Apasa aici

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Obiectivul general al POR 2014 – 2020, îl constituie „creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale” prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivele POR 2014-2020 sunt cuprinse în 12 axe prioritare care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională

Programe Nationale

 • START-UP NATION România –  un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, înființate după 30 ianuarie 2017 de persoane fizice. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.713.798.000 lei. Ajutorul financiar nerambursabil este:
  • Maxim 200.000 de lei celor care angajează minium o persoană.
  • intensitatea finanțării nerambursabile este de maxim 100%
 • FEMEIA MANAGER –  în cadrul programului se finanțează proiectele cele mai bune depuse de femeile antreprenor; valoarea alocației nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile  și nu poate depăși suma de 41.500 lei/beneficiar
 • INCUBATOARE – înființare și dezvoltare de tehnologii de afaceri; programul oferă sprijin pentru construcția și/sau renovarea și amenajarea fiecărei noi locații care va avea destinația de incubator de afaceri ; sprijin maxim de 500.000 lei și de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea și reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecărui nou ciclu de incubare
 • COMERȚ – sprijin în valoare de maxim 90% pentru dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar
 • MICROINDUSTRIALIZARE –  sprijin pentru microîntreprinderi, IMM-uri cu minim 2 ani vechime de la inființare; sprijin în valoare de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 450.000 lei/beneficiar